09039070889

09123022312

مشاوره حقوقی رایگان :

تقسیم ارث بین دختر و پسر ، ارث بردن خواهر ، قانون ارث زن از شوهر ، فرم انحصار وراثت

مدارک لازم برای انحصار وراثت

1- شناسنامه و گواهی فوت متوفی

2- استشهاد محضری

3- رسید گواهی مالیات بر ارث

4- کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث

5- دادخواست انحصار وراثت

 در حوزه وکالت یکی از پیچیده ترین دعاوی حقوقی مربوط به پرونده های تقسیم ارث و میراث می باشد.هر چه تعداد ورثه حین الفوت شخص متوفی و میزان ما ترک باقیمانده از ایشان بیشتر باشد احتمال به توافق نرسیدن طرفین در زمینه تقسیم ارث و میراث متوفی بیشتر خواهد بود. در چنین شرایطی جهت انجام کارهای حقوقی انحصاروراثت و نحوه تقسیم ما ترک مراجعه به یک وکیل متبهر در زمینه طرح دعاوی تقسیم ارث می تواند به طرفین دعوا کمک کند که در کوتاهترین زمان به بهترین نتیجه ممکن دست یابند. مهمترین اصل در طرح دعاوی ها مربوط به ارث رضایت حداکثری تمام ورثه می باشد که وکیل تمام کوشش خود را جهت انجام این امر به کار خواهد بست.

هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری و تیم مجرب ایشان راهنمای مناسبی برای شما عزیزان می باشند.

شماره تماس: 09123022312   09012589134    88106412(021)

قابل توجه وراث

کسانی که مورثشان قبل از سال 95 فوت شده باشد برای دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت باید به اداره ی دارایی مراجعه و گواهی پرداخت مالیات برارث بگیرند ولی کسانی که مورثشان از سال 95 به بعد فوت کرده باشد نیازی به مراجعه به اداره دارایی و گرفتن گواهی مالیات برارث ندارند و شورای حل اختلاف بدون نیاز به گواهی مالیات برارث اقدام به صدور گواهی انحصار وراثت خواهد کرد.

صدور حکم حجر

در خصوص دادخواست آقای ... و خانم ... با وکالت آقای هاشم موسوی بطرفیت 1- دادسرای ناحیه 25 تهران 2- آقای ... به خواسته صدور حکم حجر

در خصوص واخواهی

ااینجانب هاشم موسوی فرزند ... اقرار می نمایم که شش دانگ یک باب انبار تجاری واقع در زیر پارکینگ مشاعی از پلاک ثبتی ... و

مشارکت در انتقال مال غیر

موکلین به استفاد از ماده 156 از قانون آئین دادرسی مدنی مراتب ذیل تقديم است همانطور که مستحضرید مورث موکلین طی مبایعه نامه شماره .....

انحصار وراثت

وراث متوفی و اشخاص ذینفع اعم از هر شخصی كه منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند. چنانچه وراث...

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به آقای هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

تقسیم ارث بین دختر و پسر ، ارث بردن خواهر ، قانون ارث زن از شوهر ، فرم انحصار وراثت
رای مهریه ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، حق الوکاله ، وکالت نامه ، نمونه رای دادگاه ، نمونه رای ، نمونه رای تجدید نظر ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، ترتیب صدور حکم حجر ، وکالت انلاین
نمونه برگ اظهار نامه، الزام قانونی، بهترین وکیل در ایران، مورث موکلین، وکالت نامه ارثیه، ایرانیان وکیل نمونه صورتجلسه، دادخواست صلح نامه، پلاک ثبتی، بهترین وکیل پایه یک دادگستری در ایران، هاشم موسوی، ایرانیان وکیل، مشاوره حقوقی رایگان
اعتبار اقرار نامه، اقرار نامه چیست، انواع اقرار نامه، اقرار نامه مالی، اقرار نامه واگذاری ملک، متن اقرار نامه محضری، اقرار نامه ارث، ابطال اقرار تعریف دادنامه، نمونه دادنامه، دادنامه یعنی چه، ابلاغ دادنامه چیست، صدور دادنامه چیست، منظور از دادنامه چیست، نحوه ابلاغ دادنامه، دادنامه طلاق
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، قانون مالیات های مستقیم قدیم، قانون مالیات های مستقیم سال 96، مقایسه قانون مالیات جدید و قدیم، قانون مالیات ها فرم اظهارنامه مالیات بر ارث 97، مدارک لازم برای گواهی مالیات بر ارث، نمونه فرم پر شده اظهارنامه مالیات بر ارث، نحوه تكميل اظهارنامه ماليات بر ار

تقسیم ارث بین دختر و پسر ، ارث بردن خواهر ، قانون ارث زن از شوهر ، فرم انحصار وراثت

 در حوزه وکالت یکی از پیچیده ترین دعاوی حقوقی مربوط به پرونده های تقسیم ارث و میراث می باشد.هر چه تعداد ورثه حین الفوت شخص متوفی و میزان ما ترک باقیمانده از ایشان بیشتر باشد احتمال به توافق نرسیدن طرفین در زمینه تقسیم ارث و میراث متوفی بیشتر خواهد بود. در چنین شرایطی جهت انجام کارهای حقوقی انحصاروراثت و نحوه تقسیم ما ترک مراجعه به یک وکیل متبهر در زمینه طرح دعاوی تقسیم ارث می تواند به طرفین دعوا کمک کند که در کوتاهترین زمان به بهترین نتیجه ممکن دست یابند. مهمترین اصل در طرح دعاوی ها مربوط به ارث رضایت حداکثری تمام ورثه می باشد که وکیل تمام کوشش خود را جهت انجام این امر به کار خواهد بست.

رای مهریه ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، حق الوکاله ، وکالت نامه ، نمونه رای دادگاه ، نمونه رای ، نمونه رای تجدید نظر ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، ترتیب صدور حکم حجر ، وکالت انلاین
نمونه برگ اظهار نامه، الزام قانونی، بهترین وکیل در ایران، مورث موکلین، وکالت نامه ارثیه، ایرانیان وکیل نمونه صورتجلسه، دادخواست صلح نامه، پلاک ثبتی، بهترین وکیل پایه یک دادگستری در ایران، هاشم موسوی، ایرانیان وکیل، مشاوره حقوقی رایگان

اعتبار اقرار نامه، اقرار نامه چیست، انواع اقرار نامه، اقرار نامه مالی، اقرار نامه واگذاری ملک، متن اقرار نامه محضری، اقرار نامه ارث، ابطال اقرار تعریف دادنامه، نمونه دادنامه، دادنامه یعنی چه، ابلاغ دادنامه چیست، صدور دادنامه چیست، منظور از دادنامه چیست، نحوه ابلاغ دادنامه، دادنامه طلاق
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، قانون مالیات های مستقیم قدیم، قانون مالیات های مستقیم سال 96، مقایسه قانون مالیات جدید و قدیم، قانون مالیات ها فرم اظهارنامه مالیات بر ارث 97، مدارک لازم برای گواهی مالیات بر ارث، نمونه فرم پر شده اظهارنامه مالیات بر ارث، نحوه تكميل اظهارنامه ماليات بر ار