09039070889

09123022312

مشاوره حقوقی رایگان :

نمونه دادخواست تنفیذ تقسیم نامه ، درخواست تنفیذ تقیسم نامه ، نمونه دادخواست تنفیذ تقسیم نامه عادی ، نمونه تقسیم نامه

یکی از مشکلات امروزی که خریداران ملک را با مشکل مواجه میکند، خودداری فروشندگان از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال است. این عملکرد در حالی است که فروشنده درصد بالایی از قیمت ملک را دریافت کرده و با ادعای بالارفتن ارزش ملک و یا عدم توانایی بر پرداخت بدهی بانک در مورد ملکی که در تصرف بانک قرار دارد از تعهدات،خودداری میکنند.

 

هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری و تیم مجرب ایشان راهنمای مناسبی برای شما عزیزان می باشند.

شماره تماس: 09123022312   09012589134    88106412(021)

تنفیذ تقسیم نامه و الزام به تنظیم سند رسمی ملک

خواسته ها : تنفیذ تقسیم نامه عادی به اخذ صورت مجلس تفکیکی بر اساس تقسیم نامه مذکور سپس الزام بهتنظیم سندرسمی نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ 2 دستگاه آپارتمان واقع در طبقات اول و سوم

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به آقای هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

نمونه دادخواست تنفیذ تقسیم نامه ، درخواست تنفیذ تقیسم نامه ، نمونه دادخواست تنفیذ تقسیم نامه عادی ، نمونه تقسیم نامه

نمونه دادخواست تنفیذ تقسیم نامه ، درخواست تنفیذ تقیسم نامه ، نمونه دادخواست تنفیذ تقسیم نامه عادی ، نمونه تقسیم نامه