09039070889

09123022312

مشاوره حقوقی رایگان :

انحصار وراثت

وراث متوفی و اشخاص ذینفع اعم از هر شخصی كه منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند. چنانچه وراث یا اشخاص ذینفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یك نفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست كافی است.

فسخ وکالت تام الاختیار، متن وکالت تام الاختیار بلاعزل، وکالت تام الاختیار بعد از مرگ، هزینه وکالت تام الاختیار چقدر است، گرانترین وکیل ایران، بز
هزینه وکالت تام الاختیار خودرو، وکالت تام الاختیار به همسر، وکالت تام الاختیار طلاق، مدارک لازم برای وکالت تام الاختیار، بهترین وکیل خانواده در
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، قانون مالیات های مستقیم قدیم، قانون مالیات های مستقیم سال 96، مقایسه قانون مالیات جدید و قدیم، قانون مالیات ها بهترین وکیل خانواده در تهران، بهترین وکیل دنیا، بهترین وکیل کیفری در تهران، بهترین وکیل زن ایران، وکیل پایه یک تهران، وکیل خانم تهران، بهترین وک فرم اظهارنامه مالیات بر ارث 97، مدارک لازم برای گواهی مالیات بر ارث، نمونه فرم پر شده اظهارنامه مالیات بر ارث، نحوه تكميل اظهارنامه ماليات بر ار
نمونه گواهی انحصار وراثت، گواهی انحصار وراثت المثنی، فرم گواهی حصر وراثت، دادخواست حصر وراثت، هزینه انحصار وراثت، فرم انحصار وراثت، مالیات انحصا یه وکیل خوب میخوام، معرفی وکیل خوب، چگونه وکیل موفقی شویم، وکیل خوب در تهران، وکیل خوب در شرق تهران، وکیل در شرق تهران، کتاب فن وکالت، وکیل خانو گواهی فوت در منزل، نمونه گواهی فوت، نحوه نوشتن گواهی فوت، گرفتن گواهی فوت از بهشت زهرا، هزینه صدور گواهی فوت، مفقود شدن گواهی فوت، صدور گواهی فو نمونه گواهی پایان کار ساختمان، پایان کار ساختمان قدیمی، استعلام پایان کار ساختمان، مدت اعتبار پایان کار ساختمان، گم شدن پایان کار ساختمان، نمونه

کانون وکلای دادگستری

وکالت نامه و قرارداد

نام و نام خانوادگی و  اقامتگاه موكل: ... به نشانی تهران ...

 

نام و نام خانوادگی و پایه وکیل و اقامتگاه وکیل: 1-  هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری 2-  مصطفی جلالی کارآموز وکالت مجتعاً و منفرداً هر دو به نشانی خ وزرا کوچه ششم پلاک 7 واحد 2

 

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه طرف: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی که در موضوع این وکالت با موکل طرفیت داشته باشد.

 

موضوع وكالت: استعفای حقوق موکل باحق مراجعه به سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی اعم از شهرداری ثبت شوراهای حل اختلافات دفاتر اسناد رسمی مراجع نظامی و انتظامی دادگاه ها و دادسراهای عمومی و انقلاب

 

حدود اختیارات وکیل: اعتراض به رای تجدیدنظر فرجام خواهی اعاده دادرسی وکالت در مصالحه و سازش وکالت در تعیین مصدق و کارشناس وکالت در ادعای جعل و تردید و انکار سند وابسته دار سند وکالت در تعیین جاعل وکالت در ارجاع امر به داوری و تعیین داور وکالت در استرداد دادخواست وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث وکالت در دعوای متقابل و دفاع از آن وکالت در ادعای اعتبار وکالت در قبول یا رد سوگند وکالت در تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به وجوه ایداعی به نام موکل

 

حق الوکاله و ترتیب پرداخت: سی هزار ریال

 

هزینه‎های قانونی دادرسی و مسافرت به عهده موکل است و با اخطار کتبی وکیل و عدم پرداخت، مسئولیتی از این جهت متوجه وکیل نخواهد بود. وکالت و قرارداد به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات متن و ظهر این صفحه و اثر عدم پیشرفت کار آن را امضاء می‎نمایم.

تاریخ: روز 22 ماه 1 سال 1392 (با حروف بسیت و دوم فروردین نود و دو)

امضاء موكل:                                                                          محل گواهی:

 

امضاء وکیل:

حسابداری دادگستری ................................ تأیید می‎نماید. از وکیل مذکور، دارای پروانه وکالت شماره. ................................ که تا تاریخ: ....../...../.....۱۳ اعتبار دارد، مبلغ (................................) ریال، معادل نصف مالیات پایت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و مبلغ (................................) ریال، معادل یک چهارم مالیات تأمین هزینه‎های کانون در تاریخ ....../...../.....۱۳ وصول شد تا در پایان ................................ ماه جاری به ترتیب به حساب شماره ۱۲۱۹۲ به نام صندوق مذکور و حساب شماره ۱۲۴۳۳ به نام کانون وکلای دادگستری مرکز نزد بانک ملی ایران-  شعبه کاخ دادگستری (تهران)، حواله یا واریز گردد. ضمناً  مراتب فوق در نسخه‎های دوم و سوم گواهی گردید.

تاریخ: ....../...../.....۱۳ امضا/ مهر

محل الصاق تمبر

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

برگ معاملات یک برگی

نوع سند وکالت

موکل: خانم ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... و شماره سریال ... سری ... صادره از تهران به شماره ملی ... متولد 1342/08/24 شمسی به نشانی تهران ...

وکیل: آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... المثنی صادره از تهران به شماره ملی ... متولد 1340/10/29 شمسی به نشانی تهران ...

مورد وکالت: انجام کلیه معاملات قطعی و رهنی و شرطی و صلح و مصالحه و اجاره استیجاری و افراز و تفکیک و تقسیم و فک رهن و ابطال و اقاله و هبه و فسخ و تنظیم هرگونه سند و اقرار و تعهد و قرارداد معوض و تضمین اعم از تملیکی و موروثی موکل شامل کلیه اموال منقول و غیرمنقول موکل (باستثناء فروش وسائط نقلیه موتوری و اتومبیل) در هر زمان چه گذشته و چه آینده با هر کس و هر شخص اعم از حقوقی و حقیقی و با در نظر گرفتن هر مدت و هر شرط و تعهد و مبلغ و مال الاجاره و ثمن و مال الاجاره و ثمن و مال الصلح که وکیل صلاح و مقتضی بداند چه آنکه موکل معامل باشد یا متعامل و دریافت و پرداخت وجوه معاملات و وصول مطالبات از اشخاص حقیقی با خونی و با در نظر گرفتن و رعایت مقررات معاملات اسقاط کافه خیارات متصور حتی خیار غبن فاحش حتی به اعلام مراتب و الزام به کشف فساد و تحویل و تحول مورد معامله تا آخرین مرحله و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوط به موارد وکالت از مراجعه به ادارات و مخابرات و شهرداری و ثبت و دارائی و کشاورزی و جنگلبانی و هیت ۷ نفره و مراجعه مینت و کمیسیون مواد 147 و 148 در رابطه با اخذ سند مالکیت بنام موکل و امضاء دفتر توافق و مراجعه به اداره راهنمائی و رانندگی و نیروی انتظامی‎و مراکز تعویض پلاک و انجام کلیه تشریفات مربوطه و فک پلاک و مراجعه به ستاد فرمان امام (ره) و دادگاه انقلاب اسلامی ‎و کلیه دادگاه‎ها و دادگستری‎ها مراجعه به دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور دادستانی انقلاب و عمومی ‎و شوراهای حل اختلاف شهرداری‎های مناطق زمین شهری جنگلبانی و تهیه و تسليم مستك لازمه و اعزام نمایندوو مهندسی و کارشناس به محل وقوع ملک و تفکیک و تجميع و تحدید حدود و اصلاح مساحت و سایر ادارات و موسسات دولتی و ملی و نهادهای موجود و یا نهادها با موسساتی که بعداً بوجود آید و سایر مراجع ذیصلاح و نواحی مربوطه جهت اخذ هرگونه گواهی و استعلام و تسویه حساب و رونوشت و اسناد مالکیت و سایر مدارک مورد لزوم و صدور اجرائیه و اخطاریه و تعقیب عملیات و توقیف اشخاص و یا اموال آنها تا اخذ نتيجه طلب و اخذ اسناد و قرض رسمی ‎و تودیع و مراجعه به هر یک از ادارات و نهادها و شرکت‎های آب و برق و گاز و تلفن و تقاضای انشعاب و دریافت صورتحساب‎های مربوطه از هر یک از آنها و تعیین محل و نصب و پرداخت هزینه‎های قانونی اعم از تسهیلات و‎هاودیع و مراجعه به هر یک از شرکت‎های تعاونی و غیره جهت دریافت مصالح و اجناس سهمیه بندی نیز تقاضا و اخذ پروانه ساختمان و تهیه نقشه و معرفی مهندس ناظر سپردن تعهدات لازم تا آخرین مرحله و اخذ پایان کار ساختمان و در صورت لزوم حضور در کمیسیون و یا دادگاه‎های رسیدگی به تخلفات ساختمانی و دفاع از حقوق موکل و مراجعه به کلیه بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری و افتتاح هر گونه حساب بنام موکل اعم از جاری و یا پس انداز قرض الحسنه و مدت دار و با سپرده ریالی و ارزی و غیره دریافت و پرداخت وجه به حسابهای مفتوحه و یا هر نوع حساب‎هائی که قبلاً موکل ویا مورث مرکل در هر یک از بانک‎ها و موسسات داشته و دارد و مسدود نمودن هر یک از حسابهای بانکی شخصی موکل و یا موروثی موکل که صلاح بداند و اخذ كليه موجودی آنها و امضاء کلیه اسناد و اوراق بانکی وقوله تعهدات بروانی و سفته و ظهرنویسی آنها و اخذ هر مبلغ وام از هر یک از موسسات مالی و اعتباری و صندوقها و بانک‎ها و بستن هرگونه قراردادها هر یک از بانک‎ها و موسسات و غیره بر اساس عقود اسلامی ‎و گرو گذاردن املاک و اموال موكل نزد آنها بنحویکه مقررات بانک‎ها و موسسات ایجاب نماید بنفع خود وکیل یا هر شخص حقیقی یا حقوقی و تفویض وکالت و وصایت بلاعزل با حق فروش در حیات و ممات موكل ببانک و موسسات و مراجع وام دهنده با حق توکیل و اخذ وجوه بنام و بنقع موکل یا خود وکیل و قبول شرایط و مقررات بانکی بهر مدت که باشد و انجام تشریفات قانونی آن تا آخرین مراحل و نیز مراجعه به کلبه محاکم و دادگاه‎های عمومی ‎و عام و مجتمع‎های قضائی و دادگستری و دیوان عدالت اداری و دادگاه انقلاب و نیروی انتظامی‎و سایر مراجع ذیصلاح با هر خواسته اعم از جرم یا تقدیم هر گونه دادخواست و عرضحال و شکوائیه اعم از حقوقی و جزائی وغیریبا هر خواسته و مضمون و مفاد یک وکیل لازم باند جهت طرح و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و جوابگوئی دعاوی اشخاص و در صورت لزوم عزل و نصب وکلای رسمی ‎و غیر رسمی ‎قبلی و آنی جهت انجام کلیه تشریفات قانونی آن از جلب شخص ثالث ورود ثالث و دفاع از دعوی ثالث و تعیین حکم ر داور و مصدق و کارشناس و ارزیاب و اعتراض به احکام و نظر ارزیاب و رد عرض حال اعاده دادرسی در کلیه مراحل دادگاهی از بدوی تا پژوهشی و فرجام و تشخیص دیوان عالی کشور و دفاع از حقوق موکل در تمام مراحل اداری و یا قضائی با حق صلح و سازش و اقدام بصدور اجرائیه و تعقیب جریان اجراء تا اخذ نتیجه ر اخذ حکم و محکوم به و با حق داشتن کلیه اختیارات در مواد 35 - 36  قانون آئین دادرسی مدنی در صورت لزوم حضور در جلسات مزایده و قبول مال مورد مزایده بنام موکل و مراجعه به اداره ثبت اسناد جهت حل مسئد مالکیت مشاعی مفروزی و الملتی و خرید و فروش هر نوع سهم و سهم الشرکه از هر یک از شرکت‎ها به مبلغ و تحت هر شرایط بنام موکل و اخد سود سهام و همچنین تاسیس و انحلال هر نوع شرکت به هر نام و تنظیم اساسنامه و به ثبت رسانیدن آن تا آخرین مرحله و تعیین هیئت مدیره و قبول هر نوع سمت برای مرکل در شرکت‎ها و حضور در جلسات و مجامع عمومی ‎و فوق العاده و انجام امور مربوط به شرکت با داشتن اختیاراتی که خود موکل در شرکت داشته پا خواهد داشت و بستن هر نوع قرارداد از طرف مرکل با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و اقدام به تخلیه موارد اجاره و خلع ید از مستاجر پا مستاجرین و تصرف و تحویل و تحول املاک و تعدیل مال الاجاره و سپردن هر گونه تعهد و تضمین و الزام در مورد مواد (6 و8 قانون زمین شهری) و دیگر مقررات راجع به قانون مزبور به هر نحو و ترتیب که لازم باشد و یا حق اخذ گرامی ‎در کمیسیون ماده ۱۲ و ابلاغ برای بوکیل و اعتراض به رای کمیسیون مزبور بهر نحوی که وکیل لازم بداند و مراجعه به اداره بورس و اوراق بهادار و نیز خرید و فروش سهام شرکت‎هائی که در بورس پذیرفته شده‎اند و همچنین اخذ اوراق مشارکت متعلق به موکل که امانتاً نزد هر یک از بانک‎های مجاز کشور سپرده می‎باشد و دریافت سود اوراق مربوط و اصل اوراق مشارکت و وجوه مربوط به آنها در سررسید مدت یا قبل از سررسید به هر طریقی که وکیل مصلحت بداند و امضاء هر گونه اوراق و اسناد و دفاتر مربوط و انجام کلیه تشریفات لازمه به موارد وکالت من البدو الى الختم .

حدود و اختیارات وکیل مرقوم در تمام مراره وکالت دارای اعتبارات نامه و نهایت مطلقه بوده به طوری که در هیچ یک از مراحل و مواره وکالت نیازی بحضور و اعضاء و کسب اجاره مجددی از مرکل نبوده باشد و در عمل و اعضاء و اقدامی ‎که وکیل در هر یک از مراحل و موارد وکالت بنماید بمنزله عمل و اقدام و امضاء موکل نافذ و معتبر و دارای اثرات قانونی است و این وکالت در نفس وکالت موثر می‎باشد با حق انجام کلیه معاملات بنام و بنفع خود با هر کسی بشرح فوق با حق توكيل به غير جزاً و با کلاً ولو کراراً ومع الواسطه.

حق الثبت به مبلغ 5/000 ریال و حق التحریر به مبلغ5/000 ریال و بهای اوراق به مبلغ 4/100 ریال طبق شماره مرجع 121589 مورخ 1391/05/28 توسط سامانه الکترونیک واریز و قبض حق التحریر شماره ... صادر تسلیم گردید. این سند در اوراق شماره‌‎های ... و ... سری ث/ 90 تنظیم گردید.

به تاریخ بیست و هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و یک شمسی محل         امضاء

تذكر: ماده ۱۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ‎لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 در کلیه اسناد رسمی ‎بایستی اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملين منمان است که در سند قید شده و مادام که تغير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پلاک شهرداری محل اقامت اعم از خانه، مغازه محل کار و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد، اطلاع دهند كليه برگ‎های اجرائيه-  اخطاریه‎های اجرائی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می‎شود و متعهد نمی‎تواند به عتر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی ‎و ازدواج و طلاق مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ‎های اپراته را به نیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجرائيه و عملیات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند.

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

برگ معاملات یک برگی

نوع سند وکالت

موكل: آقای .... فرزند ... شناسنامه شماره ... صادره از تهران متولد 1345 کد ملی ... ، ساکن تهران ....

وکیل: آقای ... فرزند ... شماره شناسنامه ... صادره از تهران متولد 1340 کد ملی ... ساکن ...

مورد وکالت: انجام کلیه معاملات قطعی و رهنی و شرطی و صلح و مصالحه و اجاره استیجاری و افراز و تفکیک و تقسیم و فک رهن و ابطال و اقاله و هبه و فسخ و وقف و تنظیم هر گونه سند و اقرار و تعهد و قرارداد و معوض و تضمین اعم از تملیکی و موروثی مرکل شامل کلیه اموال منقول و غیر منقول موكل (باستثناء فروش وسائط نقلیه موتوری و اتومبیل) در هر زمان چه گذشته و چه آینده با هر کس و هر شخص اعم از حقوقی و حقیقی و با در نظر گرفتن هر مدت و هر شرط و تعهد و مبلغ و مال الاجاره و ثمن و مال الاجاره و ثمن و مال الصلح که وکیل صلاح و مقتضی بداند چه آنکه موکل معامل باشد یا متعامل و دریافت و پرداخت وجوه معاملات و وصول مطالبات از اشخاص حقیقی با خونی و با در نظر گرفتن و رعایت مقررات معاملات اسقاط کافه خیارات متصور حتی خیار غبن فاحش حتی به اعلام مراتب و الزام به کشف فساد و تحویل و تحول مورد معامله تا آخرین مرحله و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوط به موارد وکالت از مراجعه به ادارات و مخابرات و شهرداری و ثبت و دارائی و کشاورزی و جنگلبانی و هیت ۷ نفره و مراجعه مینت و کمیسیون مواد 147 و 148 در رابطه با اخذ سند مالکیت بنام موکل و امضاء دفتر توافق و مراجعه به اداره راهنمائی و رانندگی و نیروی انتظامی‎و مراکز تعویض پلاک و انجام کلیه تشریفات مربوطه و فک پلاک و مراجعه به ستاد فرمان امام (ره) و دادگاه انقلاب اسلامی ‎و کلیه دادگاه‎ها و دادگستری‎ها مراجعه به دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور دادستانی انقلاب و عمومی ‎و شوراهای حل اختلاف شهرداری‎های مناطق زمین شهری جنگلبانی و تهیه و تسليم مستك لازمه و اعزام نمایندوو مهندسی و کارشناس به محل وقوع ملک و تفکیک و تجميع و تحدید حدود و اصلاح مساحت و سایر ادارات و موسسات دولتی و ملی و نهادهای موجود و یا نهادها با موسساتی که بعداً بوجود آید و سایر مراجع ذیصلاح و نواحی مربوطه جهت اخذ هرگونه گواهی و استعلام و تسویه حساب و رونوشت و اسناد مالکیت و سایر مدارک مورد لزوم و صدور اجرائیه و اخطاریه و تعقیب عملیات و توقیف اشخاص و یا اموال آنها تا اخذ نتيجه طلب و اخذ اسناد و قرض رسمی ‎و تودیع و مراجعه به هر یک از ادارات و نهادها و شرکت‎های آب و برق و گاز و تلفن و تقاضای انشعاب و دریافت صورتحساب‎های مربوطه از هر یک از آنها و تعیین محل و نصب و پرداخت هزینه‎های قانونی اعم از تسهیلات و‎هاودیع و مراجعه به هر یک از شرکت‎های تعاونی و غیره جهت دریافت مصالح و اجناس سهمیه بندی نیز تقاضا و اخذ پروانه ساختمان و تهیه نقشه و معرفی مهندس ناظر سپردن تعهدات لازم تا آخرین مرحله و اخذ پایان کار ساختمان و در صورت لزوم حضور در کمیسیون و یا دادگاه‎های رسیدگی به تخلفات ساختمانی و دفاع از حقوق موکل و مراجعه به کلیه بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری و افتتاح هر گونه حساب بنام موکل اعم از جاری و یا پس انداز قرض الحسنه و مدت دار و با سپرده ریالی و ارزی و غیره دریافت و پرداخت وجه به حسابهای مفتوحه و یا هر نوع حساب‎هائی که قبلاً موکل ویا مورث مرکل در هر یک از بانک‎ها و موسسات داشته و دارد و مسدود نمودن هر یک از حسابهای بانکی شخصی موکل و یا موروثی موکل که صلاح بداند و اخذ كليه موجودی آنها و امضاء کلیه اسناد و اوراق بانکی وقوله تعهدات بروانی و سفته و ظهرنویسی آنها و اخذ هر مبلغ وام از هر یک از موسسات مالی و اعتباری و صندوقها و بانک‎ها و بستن هرگونه قراردادها هر یک از بانک‎ها و موسسات و غیره بر اساس عقود اسلامی ‎و گرو گذاردن املاک و اموال موكل نزد آنها بنحویکه مقررات بانک‎ها و موسسات ایجاب نماید بنفع خود وکیل یا هر شخص حقیقی یا حقوقی و تفویض وکالت و وصایت بلاعزل با حق فروش در حیات و ممات موكل ببانک و موسسات و مراجع وام دهنده با حق توکیل و اخذ وجوه بنام و بنقع موکل یا خود وکیل و قبول شرایط و مقررات بانکی بهر مدت که باشد و انجام تشریفات قانونی آن تا آخرین مراحل و نیز مراجعه به کلبه محاکم و دادگاه‎های عمومی ‎و عام و مجتمع‎های قضائی و دادگستری و دیوان عدالت اداری و دادگاه انقلاب و نیروی انتظامی‎و سایر مراجع ذیصلاح با هر خواسته اعم از جرم یا تقدیم هر گونه دادخواست و عرضحال و شکوائیه اعم از حقوقی و جزائی وغیریبا هر خواسته و مضمون و مفاد یک وکیل لازم باند جهت طرح و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و جوابگوئی دعاوی اشخاص و در صورت لزوم عزل و نصب وکلای رسمی ‎و غیر رسمی ‎قبلی و آنی جهت انجام کلیه تشریفات قانونی آن از جلب شخص ثالث ورود ثالث و دفاع از دعوی ثالث و تعیین حکم ر داور و مصدق و کارشناس و ارزیاب و اعتراض به احکام و نظر ارزیاب و رد عرض حال اعاده دادرسی در کلیه مراحل دادگاهی از بدوی تا پژوهشی و فرجام و تشخیص دیوان عالی کشور و دفاع از حقوق موکل در تمام مراحل اداری و یا قضائی با حق صلح و سازش و اقدام بصدور اجرائیه و تعقیب جریان اجراء تا اخذ نتیجه ر اخذ حکم و محکوم به و با حق داشتن کلیه اختیارات در مواد 35 - 36  قانون آئین دادرسی مدنی در صورت لزوم حضور در جلسات مزایده و قبول مال مورد مزایده بنام موکل و مراجعه به اداره ثبت اسناد جهت حل مسئد مالکیت مشاعی مفروزی و الملتی و خرید و فروش هر نوع سهم و سهم الشرکه از هر یک از شرکت‎ها به مبلغ و تحت هر شرایط بنام موکل و اخد سود سهام و همچنین تاسیس و انحلال هر نوع شرکت به هر نام و تنظیم اساسنامه و به ثبت رسانیدن آن تا آخرین مرحله و تعیین هیئت مدیره و قبول هر نوع سمت برای مرکل در شرکت‎ها و حضور در جلسات و مجامع عمومی ‎و فوق العاده و انجام امور مربوط به شرکت با داشتن اختیاراتی که خود موکل در شرکت داشته پا خواهد داشت و بستن هر نوع قرارداد از طرف مرکل با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و اقدام به تخلیه موارد اجاره و خلع ید از مستاجر پا مستاجرین و تصرف و تحویل و تحول املاک و تعدیل مال الاجاره و سپردن هر گونه تعهد و تضمین و الزام در مورد مواد (6 و8 قانون زمین شهری) و دیگر مقررات راجع به قانون مزبور به هر نحو و ترتیب که لازم باشد و یا حق اخذ گرامی ‎در کمیسیون ماده ۱۲ وابلاغ برای بوکیل و اعتراض به رای کمیسیون مزبور بهر نحوی که وکیل لازم بداند و مراجعه به اداره بورس و اوراق بهادار و نیز خرید و فروش سهام شرکت‎هائی که در بورس پذیرفته شده‎اند و همچنین اخذ اوراق مشارکت متعلق به موکل که امانتا " نزد هر یک از بانک‎های مجاز کشور سپرده می‎باشد و دریافت سود اوراق مربوط و اصل اوراق مشارکت و وجوه مربوط به آنها در سررسید مدت یا قبل از سررسید به هر طریقی که وکیل مصلحت بداند و امضاء هر گونه اوراق و اسناد و دفاتر مربوط و انجام کلیه تشریفات لاره به موارد وکالت من البدو الى الخدم بحدود و اغمهارات وکیل مرقوم در تمام مراره وکالت دارای اعتبارات نامه و نهایت مطلقه بوده به طوری که در هیچ یک از مراحل و مواره وکالت نیازی بحضور و اعضاء و کسب اجاره مجددی از مرکل نبوده باشد و در عمل و اعضاء و اقدامی ‎که وکیل در هر یک از مراحل و موارد وکالت بنماید بمنزله عمل و اقدام و امضاء موکل نافذ و معتبر و دارای اثرات قانونی است و این وکالت در نفس وکالت موثر می‎باشد با حق انجام کلیه معاملات بنام و بنفع خود با هر کسی بشرح فوق با حق توكيل به غير جزاً و با کلاً ولو کراراً ومع الواسطه شماره اوراق این سند 306488 و 306489 سری پ/ ۹۰ می‎باشد و حق الثبت ۵۰۰۰ ریال و حق التحریروهای اوراق به مبلغ 504،100 ریال توسط سامانه شماره مرجع             واریز و قبض حق‎التحریر بشماره ۸۷۶۸۵۸ صادر و تسلیم شد.  بتاریخ  هفدهم مرداد ماه سال یک هزار و سیصد و نود و یک شمسی     محل امضاء

تذكر: ماده ۱۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ‎لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 در کلیه اسناد رسمی ‎بایستی اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملين منمان است که در سند قید شده و مادام که تغير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پلاک شهرداری محل اقامت اعم از خانه، مغازه محل کار و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد، اطلاع دهند كليه برگ‎های اجرائيه-  اخطاریه‎های اجرائی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می‎شود و متعهد نمی‎تواند به عتر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی ‎و ازدواج و طلاق مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ‎های اپراته را به نیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجرائيه و عملیات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند.

ردیف

مشخصات و نشانی کامل دارایی، شرح دیون و هزینه های انجام شده

ارزش دارایی (به ریال)

دیون و هزینه‎ها (به ریال)

1

هزینه های کفن و دفن و خرید قبر

700/000/000

2

شش دانگ یک دستگاه آپرتمان واقع د ر پلاک ثبتی....- .... به مساحت 89/61 مترمربع واقع در-  تهران ....

3

یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در پلاک ثبتی ... مساحت 145/11 مترمربع واقع در خیابان شریعتی

4

یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس مدل 85 خاکستری به شماره انتظامی ...

5

یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206 مدل 83 نقره ای به شماره انتظامی ...

6

یک خط تلفن ثابت به شماره ...

7

یک خط تلفن ثابت به شماره ...

8

یک خط تلفن ثابت به شماره ...

توجه: اموال و حقوق مالی متوفی واقع در خارج از ایران و مبلغ ماليات بر ارث پرداختی بابت آنها به دولت محل وقوع مال در این قسمت ذکر شود.

مواردی از اصلاحيه قانون مالیات‎های مستقیم مصوب بهمن ماه ۱۳۸۰

ماده ۱۷-  هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح ماده ۲۰ مشمول مالیات است.

ماده ۱۸-  وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‎شوند.

1-  وراث طبقه اول، پدر، مادر، زن شوهر، اولاد و اولاد اولاد

۲-  وراث طبقه دوم، اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

٣-  وراث طبقه سوم، عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها ماده

ماده۱۹-  اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتست از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در ح دود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی

ماده ۲۰-  «اصلاحی 80/11/27»-  نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث بشرح زیر است:

 

طبقه سوم

طبقه دوم

طبقه اول

شـــــــــرح

%35

%15

%5

تا مبلغ 50/000/000 ریال

%45

%25

%15

تا مبلغ 200/000/000 ریال نسبت به مازاد 50/000/000 ریال

%55

%35

%25

تا مبلغ 500/000/000 ریال نسبت به مازاد200/000/000 ریال

%65

%45

%35

نسبت به مازاد 500/000/000

از سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (30/000/000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ‎های مذکور مشمول مالیات می‎باشد معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50/000/000) ریال خواهد بود.

 

از ماده ۲۴-  اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است.

1-  وجوه بازنشستگی و وظیفه و پ س انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‎های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه با بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر و خسارت قوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‎گردد.

2-  اموالی که برای سازمان‎ها و مؤسسه‎های مذکور در ماده (۲) این قانون م ورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان‎ها و مؤسسه‎های مذکور.

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان امور مالیاتی کشور

اظهار نامه مالیات بر ارث

نام و نام خانوادگی متوفی

نام پدر

شماره شناسنامه

محل صدور

تاریخ تولد

شماره ملی

تاریخ فوت

تابعیت

شغل

...

...

...

تهران

1311

...

91/05/12

ایرانی

بازنشسته

نشانی و تلفن محل سکونت

 

نشانی وتلفن محل کسب

 

مشخصات وارث:

نشانی کامل و تلفنی

 محل سکونت

نسبت با

 متوفی

تابعیت

شماره ملی

تاریخ تولد

محل صدور

شماره

شناسنامه

نام و نام خانوادگی

...

فرزند

ایرانی

...

1340

تهران

...

1- ...

...

فرزند

ایرانی

...

1342

تهران

...

2- ...

...

فرزند

ایرانی

...

1345

تهران

...

3- ...

تذکر: در صورتیکه برای هریک از ورثه تغییر نشانی حاصل شود مکلفند نشانی جدید را کتبا به اداره مالیاتی اعلام نمایند.

این اظهارنامه در تاریخ ................ به دفتر اداره امور مالیاتی .................... شهرستان .............  واصل و به شماره ....................... ثبت دفتر شده است.

 

نام و نام خانوادگی مسئول مربوط ..............................  پست سازمانی ...............................  مهر و امضاء

شماره و تاریخ ثبت در دفتر مرکزی ارث ...............................................................

نام و نام خانوادگی .......................... مهر و امضاء

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به آقای هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

فسخ وکالت تام الاختیار، متن وکالت تام الاختیار بلاعزل، وکالت تام الاختیار بعد از مرگ، هزینه وکالت تام الاختیار چقدر است، گرانترین وکیل ایران، بز نمونه گواهی انحصار وراثت، گواهی انحصار وراثت المثنی، فرم گواهی حصر وراثت، دادخواست حصر وراثت، هزینه انحصار وراثت، فرم انحصار وراثت، مالیات انحصا
هزینه وکالت تام الاختیار خودرو، وکالت تام الاختیار به همسر، وکالت تام الاختیار طلاق، مدارک لازم برای وکالت تام الاختیار، بهترین وکیل خانواده در
یه وکیل خوب میخوام، معرفی وکیل خوب، چگونه وکیل موفقی شویم، وکیل خوب در تهران، وکیل خوب در شرق تهران، وکیل در شرق تهران، کتاب فن وکالت، وکیل خانو
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، قانون مالیات های مستقیم قدیم، قانون مالیات های مستقیم سال 96، مقایسه قانون مالیات جدید و قدیم، قانون مالیات ها گواهی فوت در منزل، نمونه گواهی فوت، نحوه نوشتن گواهی فوت، گرفتن گواهی فوت از بهشت زهرا، هزینه صدور گواهی فوت، مفقود شدن گواهی فوت، صدور گواهی فو
بهترین وکیل خانواده در تهران، بهترین وکیل دنیا، بهترین وکیل کیفری در تهران، بهترین وکیل زن ایران، وکیل پایه یک تهران، وکیل خانم تهران، بهترین وک نمونه گواهی پایان کار ساختمان، پایان کار ساختمان قدیمی، استعلام پایان کار ساختمان، مدت اعتبار پایان کار ساختمان، گم شدن پایان کار ساختمان، نمونه
فرم اظهارنامه مالیات بر ارث 97، مدارک لازم برای گواهی مالیات بر ارث، نمونه فرم پر شده اظهارنامه مالیات بر ارث، نحوه تكميل اظهارنامه ماليات بر ار
فسخ وکالت تام الاختیار، متن وکالت تام الاختیار بلاعزل، وکالت تام الاختیار بعد از مرگ، هزینه وکالت تام الاختیار چقدر است، گرانترین وکیل ایران، بز نمونه گواهی انحصار وراثت، گواهی انحصار وراثت المثنی، فرم گواهی حصر وراثت، دادخواست حصر وراثت، هزینه انحصار وراثت، فرم انحصار وراثت، مالیات انحصا
هزینه وکالت تام الاختیار خودرو، وکالت تام الاختیار به همسر، وکالت تام الاختیار طلاق، مدارک لازم برای وکالت تام الاختیار، بهترین وکیل خانواده در
یه وکیل خوب میخوام، معرفی وکیل خوب، چگونه وکیل موفقی شویم، وکیل خوب در تهران، وکیل خوب در شرق تهران، وکیل در شرق تهران، کتاب فن وکالت، وکیل خانو
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، قانون مالیات های مستقیم قدیم، قانون مالیات های مستقیم سال 96، مقایسه قانون مالیات جدید و قدیم، قانون مالیات ها گواهی فوت در منزل، نمونه گواهی فوت، نحوه نوشتن گواهی فوت، گرفتن گواهی فوت از بهشت زهرا، هزینه صدور گواهی فوت، مفقود شدن گواهی فوت، صدور گواهی فو
بهترین وکیل خانواده در تهران، بهترین وکیل دنیا، بهترین وکیل کیفری در تهران، بهترین وکیل زن ایران، وکیل پایه یک تهران، وکیل خانم تهران، بهترین وک نمونه گواهی پایان کار ساختمان، پایان کار ساختمان قدیمی، استعلام پایان کار ساختمان، مدت اعتبار پایان کار ساختمان، گم شدن پایان کار ساختمان، نمونه
فرم اظهارنامه مالیات بر ارث 97، مدارک لازم برای گواهی مالیات بر ارث، نمونه فرم پر شده اظهارنامه مالیات بر ارث، نحوه تكميل اظهارنامه ماليات بر ار